Các khóa học đã đăng ký

MỐI LIÊN HỆ GIỮA ĐỘNG LỰC & VĂN HÓA CÔNG TY

Nội dung chính

 1. Định nghĩa
 2. Thuyết hai nhân tố của Herzberg
 3. Ứng dụng
 4. Liên kết động lực với văn hóa công ty?

1. Định nghĩa

Động lực là những yếu tố thúc đẩy và định hướng hành động của chúng ta. Động lực của nhân viên được thể hiện qua sự nhiệt tình, mức năng lượng, sự cam kết và sáng tạo mà một nhân viên mang lại cho tổ chức hàng ngày.
Văn hóa doanh nghiệp là tập hợp các giá trị, mục tiêu, thái độ và hành vi đặc trưng được chia sẻ trong tổ chức.

 

            

2. Thuyết hai nhân tố của Herzberg

Thuyết hai nhân tố của Herzberg chỉ ra hai nhóm yếu tố ảnh hưởng đến động lực của nhân viên tại nơi làm việc: các nhân tố duy trì và các nhân tố động viên.
 • Các nhân tố duy trì: gồm các yếu tố bên ngoài hoặc độc lập với công việc như tiền lương, tính ổn định của công việc (khả năng nhân viên giữ được việc làm, không bị sa thải), chính sách của doanh nghiệp, điều kiện làm việc, năng lực của lãnh đạo; mối quan hệ giữa người giám sát, cấp dưới và đồng nghiệp...
Những nhân tố này không thúc đẩy nhân viên. Tuy nhiên, khi chúng thiếu sót hoặc không đầy đủ, các nhân tố duy trì có thể khiến nhân viên rất không hài lòng. 
Ví dụ, một nhân viên chắc chắn sẽ không vui vẻ với một công việc có mức lương thấp, bị đe dọa mất việc, lãnh đạo không có năng lực, bản thân liên tục bị bàn tán và xung quanh chỉ toàn những đồng nghiệp mà người ấy coi thường.
 • Các nhân tố động viên: gắn liền với động lực của nhân viên và phát sinh từ các điều kiện nội tại của công việc, phụ thuộc vào chính bản thân công việc. Các yếu tố của sự động viên bao gồm trách nhiệm, sự hài lòng trong công việc, sự công nhận, thành tích, cơ hội phát triển, thăng tiến...

 

3. Ứng dụng

Nghiên cứu của Herzberg gợi ý một số hướng dẫn giúp tổ chức thúc đẩy nhân viên:
 • Phân bổ công việc phù hợp, kích thích nhân viên phát huy năng lực 
 • Mang đến cơ hội thăng tiến
 • Đầu tư và tạo cơ hội để nhân viên có thể học tập và phát triển 
 • Trao quyền cho nhân viên

 

4. Liên kết động lực với văn hóa công ty?

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên các yếu tố thúc đẩy nội tại làm tăng sự hài lòng của nhân viên và tạo ra kết quả tốt hơn.
Sự phù hợp văn hóa giữa cá nhân và tổ chức sẽ giúp phát huy tốt nhất năng lực của nhân viên. Điều này có thể thực hiện thông qua:
 • Tuyển dụng những nhân viên có cùng giá trị với tổ chức.
 • Hiểu động cơ làm việc của nhân viên
 • Xây dựng văn hóa hỗ trợ và khen thưởng tập trung vào các yếu tố động viên.

Tóm lại: Giá trị công ty + yếu tố nội tại = tăng năng suất

Nguồn tham khảo: Genever, H. (2019). The Link Between Motivation and Company Culture. Truy xuất từ: https://redbooth.com/hub/link-between-motivation-and-company-culture/

 


Mới hơn