Happy Women's Day 8/3 - Couple TX - Nescafe - 2019

Hãy để Couple TX cùng Nàng thêm yêu bản thân mình. Những cô gái hiện đại đâu cần phải chờ quà khi bản thân Nàng vẫn có thể tự yêu thương và chiều chuộng mình nhiều hơn như thế! Từ BST Couple Moments kết hợp cùng thương hiệu Nescafe!