Các nguồn lực của Trường Thắng

  • Hơn 370 nhân viên làm việc tại văn phòng chính và các cửa hàng trên toàn quốc.
  • Hệ thống cửa hàng vượt trội với hơn 50 cửa hàng trải dài từ Bắc tới Nam.