10 Years Anniversary

We are pleased to invite you to attend the show

CHƯƠNG TRÌNH

19:00 - 19:05
CLIP MỞ MÀN
19:05 - 19:15
PHÁT BIỂU KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH
19:15 - 19:20
FASHION FILM
19:20 - 19:40
BST TAKE MY HAND INTRO
19:40 - 19:53
TRÌNH DIỄN ÁO KHOÁC X-JACKET
19:53 - 20:00
CA NHAC
20:00 - 20:08
GIỚI THIỆU T-ART
20:08 - 20:15
TIẾT MỤC CA NHAC
20:15 - 20:25
CLIP GIỚI THIỆU ONWAYS
20:30
KÊT THÚC CHƯƠNG TRÌNH