Giới thiệu về Trường Thắng

  • Logo với sự lồng ghép của chữ cái “T” đầu tiên trong tên công ty Trường Thắng, là cách chơi chữ của sự Thắng lợi trường tồn. Đồng thời là sự cách điệu của những thớ vải đan vào nhau, thể hiện nét đặc trưng trong lĩnh vực của công ty.
  • Với một cách nhìn tinh tế và nghệ thuật hơn, chữ cái T lồng vào nhau còn tạo hình thành đầu của một chú chim đại bàng. Chim đại bàng là biểu tượng cho sức mạnh, lòng can đảm, tầm nhìn xa, sự bất tử và chưa đựng nhiều bài học quý giá cho cuộc sống. Đây cũng là ý nghĩa và thông điệp mà Trường Thắng hướng đến.