Hành vi lãnh đạo

LEADER / Luôn có nhiều giải pháp cho một vấn đề.

ENCOURAGE / Luôn nhìn ra ưu điểm và giúp người khác tự tin hơn vào bản thân.

ACT / Luôn dùng hành động để chứng minh tất cả.

DREAM / Luôn có hoài bão lớn và khát khao chinh phục

EFFECTIVENESS / Luôn nỗ lực một cách thông minh.

RESPONSIBILITY / Luôn thẳng thắn nhận trách nhiệm về mình.