Hoạt động nội bộ

  • Couple Got talent
  • Couple team building
  • Giải banh bàn
  • Giải đá banh
  • Sinh nhật nhân viên hàng tháng
  • Year-end party