Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Workplace

 

Chào mừng bạn đến với Workplace, sau đây là hướng dẫn kích hoạt tài khoản, hãy đảm bảo rằng bạn đã nhận được SMS chứa mã truy cập của bạn:

Bước 1: Cài đặt ứng dụng Workplace và Workchat vào điện thoại của bạn (tải tại đây: iOS hoặc Android)

Bước 2: Mở ứng dụng Workpalce, chọn "Đăng ký", sau đó chọn "Đăng ký bằng mã truy cập"

Chọn "Đăng ký bằng mã truy cập"

Bước 3: Nhập mã truy cập bạn đã nhận được qua SMS vào ô bên dưới, sau đó chọn "Tiếp"

Bước 4: Tạo tên người dùng và mật khẩu, chú ý tên người dùng không thay đổi được, hãy cân nhắc tên người dùng dễ nhớ và duy nhất

Bước 5: Hoàn tất, chọn "Bắt đầu"

Chúc mừng! Bạn đã kích hoạt thành công tài khoản Workplace, hãy bắt đầu khám phá mạng xã hội nội bộ của Couple Group JSC nhé :)