Lịch sử hình thành của Onways

  • 2017: triển khai mô hình shop in shop với 3 cửa hàng tại hệ thống cửa hàng Couple TX (cộng hòa, CMT8, Aeon Tân Phú)
  • 2018: phát triển lên con số 10 cửa hàng shop in shop.
  • 2019: nâng tổng số cửa hàng shop in shop lên 20.
  • Tháng 7/2019: khai trương cửa hàng Onways độc lập đầu tiên.