Ý nghĩa của logo Onways

  • Hình tròn tượng trưng cho sự hoàn hảo, sự vận động không ngừng trong cuộc sống, của khí và bầu trời. Ngụ ý rằng, cuộc sống luôn chuyển động và con người chúng ta phải luôn không ngừng nỗ lực để đạt được những mục tiêu mà mình đang hướng tới, đặc biệt là sức khỏe, vì có SỨC KHỎA LÀ CÓ TẤT CẢ.
  • Ý nghĩa tên thương hiệu xuất phát từ cách chơi chữ, thay vì “No way” – không có cửa, ta đảo lại thành “On way” – cách đọc như “Always” – luôn có cách, thể hiện tinh thần chủ động và kiên định… Onways rút gọn của “On the way” hướng đến mục tiêu với tinh thần KHÔNG BỎ CUỘC.