Ý nghĩa slogan "Waken your love"

  • Được sinh ra với sứ mệnh đánh thức tình yêu trong bạn “waken your love”, hai nhà đồng sáng lập COUPLE TX đã cho ra đời thương hiệu thời trang kết tinh những giá trị cao đẹp của tình yêu. COUPLE TX mong muốn nâng tầm thời trang thành thứ ngôn ngữ đặc biệt, truyền tải trọn vẹn thông điệp tình yêu trong cuộc sống.
  • Với Couple TX, tình yêu không chỉ là Tình yêu lứa đôi, mà còn là tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu thiên nhiên muôn loài và yêu những giá trị sống cao đẹp.