CÁCH THIẾT LẬP KPI & OKR - COUPLE GROUP TRAINING AND DEVELOPMENT

📝Chuyên mục "CẬP NHẬT KIẾN THỨC" nhà Couple Group.

💥 KPI - OKR sự kết hợp linh hoạt và hiệu quả cho doanh nghiệp.

⚡ Thông qua buổi học này, các thành viên Couple Group đã biết cách phân biệt/kết hợp KPI & OKR, thiết lập mục tiêu dài hạn, bám sát mục tiêu ngắn hạn, thay đổi phương pháp để đạt được mục tiêu cuối cùng.

⚡ Couple Group tin rằng việc cập nhật kiến thức thường xuyên sẽ giúp cho các thành viên tự tin hơn trong việc thiết lập mục tiêu và hoàn thành công việc một cách chủ động, hiệu quả.