WORKSHOP VM - COUPLE GROUP LEARNING AND DEVELOPMENT

THÌ RA MÙA XUÂN 🍀
HOA NỞ 🌻
LÀ VÌ CÓ WORKSHOP "VISUAL MERCHANDISING" 🥰

Tham gia workshop "Visual Merchandising" ngày 12/4, hiểu hơn giá trị thông điệp, câu chuyện mà VM gửi gắm, truyền tải qua các concept trưng bày. Từ đó, thấy được vai trò VM và tầm ảnh hưởng với thương hiệu.

Đặc biệt hơn cả là màn trình diễn siêu mãn nhãn của các QL nhà Couple TX 😍